Czysto teoretycznie poprawne są dwie z przedstawionych tu form pisowni tj. „nowonarodzone” i „nowo narodzone”, w praktyce jednak prawie zawsze należy użyć tej drugiej – pisowni rozdzielnej, ponieważ pisownia łączna tyczy się bowiem jedynie jednego konkretnego wyjątku. Zachęcamy do zapoznania się z objaśnieniem tegoż wyjątku poniżej.

Niepoprawna pisownia

nowonarodzone

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne wyłącznie jeśli jest to cecha stała, w szczególności w odniesieniu do Chrystusa, gdzie nie oznacza cechy doraźnej, lecz wyłącznie trwałą właściwość. Dlatego też napiszemy „nowonarodzone Dziecię”, ale już o zwykłym dziecku powiemy „nowo narodzone dziecko”.


Poprawna pisownia

nowo narodzone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nowo-narodzone

Niepoprawna pisownia