Poprawna pisownia

niżeli

Poprawna pisownia, znaczenie: spójnik bądź przyimek przyłączający wyrażenie określające podstawę porównania. Synonimy niżeli to: aniżeli, niż, niźli.


Niepoprawna pisownia

niszeli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nirzeli

Niepoprawna pisownia