Poprawna pisownia

niezupełny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zupełny

Niepoprawna pisownia