Niepoprawna pisownia

niezgadła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zgadła

Poprawna pisownia