Niepoprawna pisownia

niezdonżył

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zdążył

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezdąrzył

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zdąrzył

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezdążył

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zdonżył

Niepoprawna pisownia