Poprawna pisownia

niewywiązanie się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewywiązanie sie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wywionzanie się

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wywiązanie się

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewywionzanie się

Niepoprawna pisownia