Niepoprawna pisownia

niewystarczajonce

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewystarczające

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wystarczające

Niepoprawna pisownia