Niepoprawna pisownia

niewyobrażał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wyobrażał

Poprawna pisownia