Niepoprawna pisownia

niewykorzystało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wykorzystało

Poprawna pisownia