Niepoprawna pisownia

niewykorzystałaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wykorzystałaś

Poprawna pisownia