Poprawna pisownia

niewrażliwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wrażliwa

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.

Niepoprawna pisownia

niewrarzliwa

Niepoprawna pisownia