Poprawna pisownia

niewczesna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie w czesna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wczesna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może byś poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa wczesna, np.: Nie wczesna, lecz późna.