Poprawna pisownia

nieuszczelniona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uszczelniona

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa uszczelniona.