Niepoprawna pisownia

nieuległ

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie uległ

Poprawna pisownia