Poprawna pisownia

niesympatyczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie sympatyczny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa sympatyczny.