Poprawna pisownia

niestety

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieztety

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie ztety

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie stety

Niepoprawna pisownia