Poprawna pisownia

niestanowiący

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie stanowiący

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niestanowioncy

Niepoprawna pisownia