Niepoprawna pisownia

niespujny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niespójny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie spójny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.

Niepoprawna pisownia

niezpójny

Niepoprawna pisownia