Poprawna pisownia

nieskromne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie skromne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.