Poprawna pisownia

nierynkowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie rynkowa

Niepoprawna pisownia