Poprawna pisownia

nierealnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie realnie

Niepoprawna pisownia