Niepoprawna pisownia

nieprzemęczaj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie przemęczaj

Poprawna pisownia