Poprawna pisownia

niepoznaki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie poznaki

Niepoprawna pisownia