Niepoprawna pisownia

niepo zdrawia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie pozdrawia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepozdrawia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie po zdrawia

Niepoprawna pisownia