Niepoprawna pisownia

nie opracowani

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa opracowani.


Poprawna pisownia

nieopracowani

Poprawna pisownia