Niepoprawna pisownia

niepisaliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie pisaliśmy

Poprawna pisownia