Poprawna pisownia

niepełnoletnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie-pełnoletnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pełnoletnie

Niepoprawna pisownia