Niepoprawna pisownia

niepamiętacie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie pamiętacie

Poprawna pisownia