Niepoprawna pisownia

niepali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie pali

Poprawna pisownia