Niepoprawna pisownia

nieosiem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie osiem

Poprawna pisownia