Niepoprawna pisownia

nieorganizują

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie organizują

Poprawna pisownia