Poprawna pisownia

nieopracowany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie opracowany

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa opracowany.