Poprawna pisownia

nieodebraniu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie odebraniu

Niepoprawna pisownia