Poprawna pisownia

nieobstawiona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie obstawiona

Niepoprawna pisownia