Poprawna pisownia

niemożliwa

Poprawna pisownia, znaczenie: nie do zniesienia, nie do wytrzymania.


Niepoprawna pisownia

nie możliwa

Niepoprawna pisownia