Niepoprawna pisownia

niemiała

Niepoprawna pisownia, poprawnie jedynie w znaczeniu „stawała się niemą”.


Poprawna pisownia

nie miała

Poprawna pisownia