Niepoprawna pisownia

niemartw się

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie martw się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie martw sie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemartwsię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie martwsię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie martf się

Niepoprawna pisownia