Niepoprawna pisownia

niemartw się

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie martw się

Poprawna pisownia