Poprawna pisownia

niemądrym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie mądrym

Niepoprawna pisownia