Niepoprawna pisownia

nieliczyłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie liczyłeś

Poprawna pisownia