Niepoprawna pisownia

nieliczył

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie liczył

Poprawna pisownia