Poprawna pisownia

niekulturalni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie kulturalni

Niepoprawna pisownia