Poprawna pisownia

niejednokrotni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niejedno krotni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie jednokrotni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako zaprzeczenie słowa jednokrotni.

Niepoprawna pisownia

nie jedno krotni

Niepoprawna pisownia