Poprawna pisownia

niejednokrotna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie jedno krotna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niejedno krotna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie jednokrotna

Niepoprawna pisownia