Niepoprawna pisownia

niejec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie jedz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie jec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niejedz

Niepoprawna pisownia