Poprawna pisownia

niegrubi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie grubi

Niepoprawna pisownia