Niepoprawna pisownia

niedróga

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie druga

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedruga

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dróga

Niepoprawna pisownia