Poprawna pisownia

niedokładna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dokładna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie do kładna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo kładna

Niepoprawna pisownia