Poprawna pisownia

niedobrych

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dobrych

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.