Niepoprawna pisownia

niedajesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dajesz

Poprawna pisownia