Niepoprawna pisownia

niebądźmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie bądźmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie bondźmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie bąćmy

Niepoprawna pisownia